شرایط اجاره خودرو ( بدون راننده )

شرایط اجاره خودرو ( بدون راننده )

شرایط اجاره خودرو بدون راننده
شرایط اجاره خودرو بدون راننده

شرایط اجاره خودرو ( بدون راننده )

.

۱. رزرو خودرو زیر ۳ روز امکان پذیر نیست و مورد تایید ناظر سایت قرار نمیگیرد و کمتر از ۳ روز رزرو, ۳ روز کرایه اخذ میشود.
.

۲. مبلغ ۱۰ درصد از قیمت کل خودرو در زمان تحویل خودرو به شما به صورت ودیعه از شما اخذ میشود و ۹۰ درصد قیمت خودرو هم چک دریافت میشود و در زمان تحویل خودرو به شرکت ما این موارد باز پس داده خواهد شد.
.

۳. هر نوع جریمه نقدی و غیر نقدی و یا خسارت به بدنه خودرو یا خسارت به موتور خودرو و لوازم خودرو در زمان تحویل خودرو به صورت ( بدون راننده ) به عهده خود شما میباشد.( هزینه افت خودرو جداگانه محاسبه و اخذ میگردد.)( خودرو در نمایندگی مجاز آن تعیین خسارت میشود ) ( هزینه خواب خودرو به صورت جداگانه محاسبه میشود )
.

۴. در زمان تحویل گرفتن خودرو ( بدون راننده ) از نماینده شرکت بخواهید تا از همه جای بدنه خودرو فیلم گرفته تا در زمان تحویل خودرو طبق فیلم خودرو را تحویل دهید و متحمل خسارت اضافه نشوید.
.

شرایط اجاره خودرو بدون راننده ۱
شرایط اجاره خودرو بدون راننده ۱

لیست قیمت اجاره خودرو های سواری
لیست قیمت اجاره خودرو های سواری

لیست قیمت اجاره خودرو های مسافربری
لیست قیمت اجاره خودرو های مسافربری

0/5 ( 0 نظر )

ارسال بحث

اولین کامنت را شما بگذارید “شرایط اجاره خودرو ( بدون راننده )”